Notaların Yazımı: Notalar çoğunlukla ingiliz yazılış biçimiyle yazılırlar.

Notalara karşılık gelen harfler A B c D E F G #

M

Notalar La Si Do Re Mi Fa Sol diyez

minör

Nota Bilgisi:Eğer bir notanın yanında M harfi bulunuyorsa ÖRNEĞİN:DM bu notanın karşılığı reminör diye söylenir aynı işlem # işareti içinde geçerlidir ÖRNEĞİN:D# bu notanın karşılığı rediyez diye söylenir.

NOT:Yalnız Mi ile Fa arasında ve Si ile Do arasında bir nota yoktur.

C C# - Db D D# - Eb E F F# - Gb G G# - Ab A A# - Bb B C

Diyez ve Bemol: İki ana nota arasında kalan notayı ifade etmek için kullanılan terimlerdir. Örnek olarak; "Do" ile "Re" notası arasındaki notaya "Do diyez" ve ya "Re Bemol"  denir. Kısaca şöylede söylenebilir; Diyez sonraki, Bemol ise Önceki analmına gelir.

 

[Geri]